888

Ukbe İbnu Âmir (ra) anlatıyor: “ (Bir gün):

“ Ey ALLAH'ın Resûlü! Kurtuluşumuz nasıl olacak?” diye sormuştum, şöyle cevap verdiler:

“ Dilini tut, evini genişlet, günahlarına da ağla!”

(Tirmizi, Zühd 61)

   

-->