894

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Mü'min, bir (yılanın) deliğinden iki defa sokulmaz.”

(Buhari, Edeb 33)

   

-->