905

Ebu Said el-Hudri (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ İnsanlara merhametli olmayana ALLAH Teâla merhamet etmez.”

(Tirmizi, Birr 16)

   

-->