924

Ali İbnu'l-Huseyn, Ebu Hureyre (ra)'den naklediyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kişinin mâlâyâni şeyleri terki, İslam'ının güzelliğinden ileri gelir.”

(Tirmizi, Zühd 11)

   

-->