929

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kim, insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, ALLAH kıyamet günü, ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!”

(Ebu Davud, Edeb 94)

   

-->