940

Mutarraf İbni Abdillah İbni'ş-Şıhîr, babasından naklen diyor ki: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Ademoğlunun misali, yanı başında doksan dokuz tane (öldürücü) belanın bulunmasına benzer. Bu belalardan kurtulmuş olsa bile, sonunda ölünceye kadar çekeceği düşkünlük hali yakalayacaktır.”

(Tirmizi, Kader 14)

   

-->