Bir Sultan veya Zalimden Korktuğunda

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah, bütün mahlûkatından üstündür. Allah, benim korktuğum ve sakındığım şeylerden daha azizdir. Kulun (ismini söyleyerek) falanın şerrinden, ordularının, etbaının ve taraftarlanın şerrinden, cin ve insanların şerrinden, kendinden başka ilâh olmayan ve semâyı, yerin üzerine izni olmaksızın düşmekten alıkoyan Allah'a sığınının. Allahım, onların şerrine karşı benim koruyucum ol. Sen her türlü senadan daha yücesin. Sana iltica eden azizdir. Senden başka ilâh yoktur. (3 defa)
Allahım, onlardan birinin bana taşkınlık yapmasından ve zulmetmesinden Sana sığınırım.
Arş-ı Azim'in ve yedi semânın Rabbim Allahım, benim koruyucum, yâr ve yardımcım ol.
Cibril, Mikâil ve İsafil'in ilâhı; İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı Allahım, bana afiyet ver, mahlûkatından hiç kimseyi gücüm yetmeyeceği şekilde bana musallat etme. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan ve peygamber olarak Hz. Muhammed (sav)'den, hakem ve imam olarak Kur'ân'dan razı oldum.
Yazar: 

Yorumlar


   

-->