Cenaze Namazı Duası

Cenaze namazında tekbir ve Allah (cc)'a senadan sonra şöyle der:
Allahım bu Senin kulundu ve kadın kullarının birinin oğluydu. Senden başka İlah olmadığına, Senin bir olduğuna ve ortağın bulunmadığına; Muhammed (sav)'in de Senin kulun ve rasûlun olduğuna şehadet ederdi. Şimdi Senin rahmetine muhtaçtır; Sen ise ona azab etmekten müstağnisin. Dünyayı ve dünyadakileri bırakıp gitti. Eğer temiz, masum, ve günahsız ise sen onu temize çıkar; eğer hatalı ise onu bağışla.
Allahım bizi onun ecrinden mahrum etme ve ondan sonra bizi dalalete düşürme.
Allahım onu bağışla, ona merhamet et ve ona afiyet ihsan et, onu affet, onu kerimane ağırla, kabrini genişlet, su, kar ve dolu ile onu yıka. Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi onu günahlardan temizle.
Ona dünyadaki mekânından daha hayırlı bir mekân, ehli yerine daha hayırlı bir ehil, eşi yerine daha hayırlı bir eş ihsan eyle, onu Cennet'e koy ve Cehennem'den koru.
Allahım, dirimizi-ölümüzü, erkeğimizi-kadınımızı, küçüğü-müzü-büyüğümüzü, burada bulunanımızı-bulunmayanımızı mağfiret buyur.
Allahım, bizden yaşattığını İslâm üzere yaşat, öldürdüğünü iman üzere öldür. Bilhassa şu ölüye esenlik, rahat, mağfiret ve rızâ ile muamelede bulun.
Allahım, eğer bu meyyit iyi ise, iyiliğini artır; yok, günahkâr ise kendisini affet ve rahmetinin hürmetine onu emniyet, beşaret, keramet ve kurbiyetle karşıla, yâ Erhamerrâhimîn.
Yazar: 

Yorumlar


   

-->