Mutezile, hadis inkarcılığı ve akılcılık fitnesi

 

Sadece Kur'an meali üzerinden akıl yürüterek "bana göre böyledir, şöyledir" demenin ucu Mu'tezile'ye kadar dayanır.

Yorumlar