Dâvetin İkinci Safhası: Mekkelilere Safâ Tepesinden İlk Hitap