"Kim bir mü'minin sıkıntısını giderirse Allah'da onun dünyevi ve uhrevi sıkıntılarını giderir."