Birbirine Zıt olan Hasletleri, Ahlakında Barındırması O’nun (asm) Nübüvvetine Delildir.