Allah Kitabı'nda, Resulullah'ın Sünnetine Uymayı Farz Kılmıştır