Seçme Hadisler


 • 565

  Hz. Selman (ra) anlatıyor: “ Tevrat'ta okudum:

  “Yemeğin bereketi, yemekten sonra (el ve ağzı) yıkamadadır.” diyordu. Bunu Resulullah (sav)'a söyledim:

  “Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonraki yıkamalardadır!” buyurdular.”

  (Ebu Davud, Et'ime 12)

 • 564

  Ebu Cuhayfe (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Ben dayanarak yemem.”

  (Buhari, Et'ime 13)

 • 563

  İbnu Ömer (ra) anlatıyor:

  “ Resulullah (sav) kişinin arkadaşlarından izin almadan iki hurmayı birlikte yemesini yasaklamıştır.”

  (Buhari, Et'ime 44)

 • 562

  İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Bereket yemeğin ortasına iner. Öyleyse kenarlarından yiyin, ortadan yemeyin.”

  (Tirmizi, Et'ime 12)

 • 561

  Ömer İbnu Ebi Seleme (ra) anlatıyor:

  “Resulullah (sav)'ın terbiyesinde bir çocuktum. Yemekte elim, tabağın her tarafında dolaşıyordu. Resulullah (sav) bana ikazda bulundu:

  “ Evlat! ALLAH'ın ismini an, sağınla ye, önünden ye!”

  Bundan sonra hep böyle yedim.”

  (Buhari, Et'ime 2,3)

 • 560

  İbnu Ömer (Ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Sizden kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan soluyla yer içer.”

  (Müslim, Eşribe 106) 

 • 559

  Hz. Câbir (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “ Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken ALLAH'ın adını zikrederse, şeytan (avanelerine): ‘Size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok!’ der. Ama kişi, eve girerken ALLAH'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan (avanelerine): ‘Akaşm yemeğine kavuştunuz, ama burada gecelemeniz mümkün değil!’ der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken “Bismillah” diyerek ALLAH'ı zikretmezse, şeytan (avanelerine): ‘Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!’ der.”

  (Müslim, Eşribe 103)

 • 558

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zira şeytan, burnunun içinde geceler.”

  (Buhari, Bed'ül-Halk 11)

 • 557

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Uykudan uyanınca, sizden hiç kimse, üç sefer yıkamadıkça ellerini kaba banmasın. Çünkü o, ellerinin geceyi (vücudunun neresinde geçirdiğini bilemez.)”

  (Buhari, Vudû 26)

 • 556

  Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Misvak ağız için temizlik vasıtasıdır. Rab Teâla için de rıza vesilesidir.”

  (Nesâi, Tahâret 5) 

 • 555

  Hz. Huzeyfe (ra) anlatıyor:

  “ Resulullah (sav) gece (namaza) kalktığı vakit ağzını misvakla ovalardı.”

  (Buhari, Cum'a 8)

 • 554

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim.”

  (Buhari, Cum'a 8)

 • 553

  Abdullah İbnu Mugaffel (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Sizden kimse hamam yaptığı yere akıtmasın. Zira vesveselerin çoğu bu yüzden hasıl olur.”

  (Ebu Davud, Tahâret 15) 

 • 552

  Hz. Muaz (ra) anlatmıştır: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Lanete sebep olan üç yere abdest bozmaktan kaçının: Su yollarına, işlek yollara ve gölgeliklere.”

  (Ebu Davud, Taharet 14)

 • 551

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Sakın sizden kimse, durgun suya akıtmasın, bilahare onda yıkanır.”

  (Buhari, Vudu 68) 

 • 550

  Ebu Şüreyh el-Adevi (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Kim ALLAH'a ve ahirete inanıyorsa, misafirine “caize”sini ikram etsin!”

  “ Ey ALLAH'ın Resulü! Caizesi nedir?”  diye yanındakiler sordular. Aleyhissâlatu vesselam açıkladı:

  “ Bir gecesi ve gündüzüdür. Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafire, ev sahibini günaha sokuncaya kadar yanında kalması helal değildir.”

  “ Misafir ev sahibini nasıl günaha sokar?” diye tekrar sordular: Aleyhissâlatu vesselam açıkladı:

  “ Adamın yanında ikamet eder kalır, halbuki kendisine ikram edecek bir şeyi yoktur.”

  (Buhari, Edeb 85)

 • 548

  Avf İbnu Mâlik (ra) anlatıyor:

  “ Ey ALLAH'ın Resulü, ben bir adma uğrasam, o beni ağırlamasa, sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?” dedim.

  “Hayır! Sen onu ağırla!” dedi.

  Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü:

  “ Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?” diye sordu.

  “ALLAH bana deve, koyun, (sığır, at, köle) her maldan verdi!” dedim.

  “ Öyleyse, üzerinde görülmelidir!” buyurdular."

  (Tirmizi, Birr 63)

   

 • 546

  Ebu Kerime (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Bir gece misafir olmak Müslümanın hakkıdır. Kim, (bir ev sahibinin) avlusunda sabahlarsa, ağırlanma masrafı, (ev sahibi) üzerine bir borç olur. (Misafir) dilerse o hakkını alır, dilerse terkeder (almaz).”

  (Ebu Davud, Et'ime 5)

 • 545

  Hz. Enes (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) şu duayı çok yapardı:

  “Ey kalpleri çeviren ALLAH'ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl!”

  Ben (bir gün kendisine): “ Ey ALLAH'ın Resulü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?” dedim. Bana şöyle cevap verdi:

  “Evet! Kalpler, Rahmân'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir.”

  (Tirmizi, Kader 7)

 • 544

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın.”

  (Buhari, Itk 20)

 • 543

  Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Nikahların en hayırlısı en kolay olanıdır.”

  (Ebu Davud, Nikah 32)

 • 542

  Ebu Musa (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) buyurdular ki:

  Sizden biri bir meclis veya çarşıdan geçerken elinde ok bulunduğu takdirde, okun demir kısmını tutsun, onunla bir Müslümanı yaralamasın.” 

  (Buhari, Fiten 7) 

 • 541

  Hz. Enes (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) kadınlarından biriyle beraber idi. Yanından bir adam geçti. Aleyhissâlatu vesselam adamı çağırarak:

  “ Bu benim zevcemdir!” dedi. Adam:

  “ Ey ALLAH'ın Resulü! Ben herkesten şüphe etsem de sizden şüphe etmem!” deyince, Aleyhissâlatu vesselam:

  “ Şeytan insana kanın nüfuz ettiği gibi nüfuz eder!” buyurdular.”

  (Müslim, Selam 23)

 • 538

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Bir kul dünyada bir kulu örterse, ALLAH Kıyamet günü onu mutlaka örter.”

  (Müslim, Birr 72) 

 • 537

  Ukbe İbnu Âmir (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur.”

  (Ebu Davud, Edeb 45)

 • 536

  Hz. Abdullah İbnu Ömer (ra) anlatıyor: “ (Bir gün) Resulullah (sav) minbere çıkıp yüksek sesle şöyle nida etti:"

  “ Ey diliyle Müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olan (münafık)lar! Müslümanlara eza vermeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zira kim, Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa, ALLAh da kendisinin kusurlarını araştırır. ALLAH kimin kusurunu araştırırsa, onu, evinin içinde (insanlardan gizli) bile olsa rüsvay eder.”

  (Tirmizi, Birr 85)

 • 535

  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Ameller her perşembe ve pazartesi günü arzedilir. Aziz ve Celil olan ALLAH o gün, ALLAH'a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, (onu affetmez) ve der ki: 'Bu ikisini barışıncaya kadar terk edin.'

  (Müslim, Birr 36)

 • 534

  Hz. Ebu Eyyub (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Bir Müslümana, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Yani, bunlar karşılaşırlar da her biri diğerinden yüz çevirir. Bu ikisinden hayırlı olanı, birinci olarak selam verendir.”

  (Buhari, Edeb 62)

 • 533

  Ebu Sırma (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Kim (bir Müslümana) zarar verirse ALLAH  da ona zarar verir. Kim de (bir Müslüman) ile, nizaya, husumete girerse ALLAH da onunla husumete girer.”

  (Ebu Davud, Akdiye 31) 

 • 532

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

  “Komşu kadın, komşu kadından gelen koyun paçasını bile küçük görmesin.”

  (Buhari, Edeb 30)

   

-->