Seçme Hadisler


 • 6

  Muaz İbnu Cebel el-Ensari (ra) Hazretleri anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

  “ Kimin (hayatta söylediği) en son sözü ‘Lâ ilâhe illallah’ olursa cennete girer.”

  (Ebu Davud, Cenaiz 20)

 • 5

  Ebu Hureyre (ra) Hazretleri anlatıyor. Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

  “Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı her bir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, ALLAH'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder.” (Buhari, İman 31)

 • 4

  Ebu Sa'id (ra) Hazretleri der ki: “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular:

  “ Bir kul İslam'a girer ve bunda da samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları ALLAH, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün şerleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yedi yüz misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için de, -ALLAH affetmediği takdirde- bir günah yazılır.”  (Nesai, İman 10)

 • 3

  Yine Ebu Said (ra) Hazretleri der ki “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular:

  “Kim: 'Rab olarak ALLAH'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Hz. Muhammed'i seçtim (ve onlardan memnun kaldım)' derse, cennet ona vacib olur.” (Ebu Davud, Salât 361)

 • 2

  (Ebu Sa'id İbnu Malik İbni Sinan el- Hudri (ra) hazretleri demiştir ki: “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular):

  “Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.” Ebu Said der ki: “ Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun): “ ALLAH şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz...” (Nisa, 4/40) (Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10)

 • 1

  (Ubade İbnu's-Sâmit el Ensarî (ra) hazretleri demiştir ki: “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular): “Kim ALLAH'tan başka ilah olmadığına ALLAH'ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü (elçisi) olduğuna, keza Hz. İsa'nın da ALLAH'ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem'e attığı bir kelime ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun ALLAH onu cennetine koyacaktır.” (Buhari, Enbiya 47)

  (Müslim'in bir başka rivayetinde şöyle buyrulmuştur):“Kim ALLAH'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in ALLAH'ın elçisi olduğuna şehadet ederse ALLAH ona ateşi haram kılacaktır.”“Her ne amel üzere olursa olsun ALLAH onu cennetine koyacaktır.”

   

-->