Vitir Namazı

Birinci rek'atta A'lâ sûresi,
İkinci rek'atta Kâfirun sûresi,
Üçüncü rek'atta İhlâs sûresini okur.

Vitir namazından sonra da aşağıdaki duaları okur:

(Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytandan, onun üflemesinden ve dürtmesinden Allah'a sığınırım.
Mülk (mekânda yer tutan her şeyin yani varlığın perde önü), Melekût (melâike ve ruhanilere mahsus âlem yani varlığın perde arkası), izzet, ceberut (esma-sıfat veya berzah âlemi), kibriya (ululuk) ve azamet sahibi Allah'ı teşbih ederim.
Melik (her şeyin hükümdarı), Kuddûs (her şeyi tertemiz yapan ve her türlü kiri gideren ve kendisi her türlü lekeden münezzeh) Allah'ı teşbih ederim. (3 defa) 
(Sesini yükselterek;) Meleklerin ve Ruh'un (Cibril'in) Rabbi.
Allahım, gazabından rızâna, azabından afiyetine, Senden Sana (celâlinden cemâline) sığınırım. Zâtını sena ettiğin ölçüde Seni sena etmekten âciz olduğumu itiraf ederim.

 

Yazar: 

Yorumlar


   

-->