403

Jun 15, 2011

Ammâr İbnu Yâsir (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyamet günü, ateşten iki dili olacaktır.”

(Ebu Davud, Edeb 39)