419

Jun 16, 2011

İbnu'l-Müseyyeb (ra)'den rivayet edildiğine göre demiştir ki:

“ALLAH Teâla Hazretleri münezzehtir, (halde ve sözde) nezih olanı sever; naziftir, nezafeti sever; kerimdir, keremi sever; cömerttir, cömertliği sever; öyle ise avlularınızı temizleyin ve Yahudilere benzemeyin.”

(Tirmizi, Edeb 41)