424

Jun 16, 2011

Ebu Hureyre Hazretleri (ra) anlalatıyor: Resulullah (sav) bir hads-i kutside, ALLAH Teâla Hazretlerinin şöyle söylediğini haber verdi:

Sen infak et, ben de sana infak edeyim.” Efendimiz devamla dedi ki:

“ALLAH'ın eli (yedullah) doludur. Gece ve gündüz (boyu yapılan) arkası kesilmez infaklar onu azaltmaz. Arz ve semavatın yaratılışından beri ALLAH'ın infak ettiklerini düşünün! Bunlar, O'nun elindekinden hiçbir şey eksiltmemiştir. O'nun Arş'ı suyun üzerindedir. Elinde mizan da var, alçaltır, yükseltir.”

(Buhari, Tevhid 22)