429

Jun 16, 2011

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emir (başkan) yapsınlar.”

(Ebu Davud, Cihad 87)