585

Jul 7, 2011

Ukbe İbnu Âmir (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Hastalarınızı yeyip içmeye zorlamayın. Zira ALLAH Teâla Hazretleri onlara yedirir içirir.”

(Tirmizi, Tıbb 4)