716

Jul 21, 2011

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Yeryüzünde haksız yere öldürülen bir insan yoktur ki katilin günahından bir misli Hz. Âdem'in ilk oğluna (Kâbil'e) gitmemiş olsun. Çünkü o, haksız yere öldürme yolunu ilk açandır.”

(Buhari, Diyât 2)