795

Jul 28, 2011

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ (Izdırap ve matemi sebebiyle) yanaklarını yolan, üst başını yırt(ıp dövün)en, cahiliye duasıyla dua eden bizden değildir.”

(Buhari, Cenâiz 36)