Sabah Namazının Sünneti Kılınırken ve Sünnetle Farz Arasında

Apr 6, 2011

Sabah namazının sünnetini kılarken bazan Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini, bazen de Âl-i İmrân sûresinin 64. ve 84. âyetlerini okur.

Cibril, Mikâil, İsrafil ve Nebî Muhammed (sav)'in Rabbi Allahım, beni Cehennem'den koru.
Yâ Hayy, yâ Kayyûm, Senden başka ilâh yoktur. (40 defa)