Musibet Anında

Apr 9, 2011

"Biz Allah'a aidiz ve Ona dönmekteyiz." Allahım, bu musibetin sevabını Senin katından umuyorum; bundan dolayı beni mükâfatlandır ve bunun yerine bana daha hayırlı olanı ihsan et.
(Veya şöyle der:) "Biz Allah'a aidiz ve Ona dönmekteyiz." Allahım, bu musibetimde bana ecir, mükâfat lütfeyle, sonra da bundan daha hayırlısını ihsan et.