Göz Ağrılarında

Apr 9, 2011

Allahım, gözümden beni yararlandır ve (ölünceye kadar) onu sıhhat-ü afiyette kıl. Düşmanıma karşı intikamımı bana göster ve bana zulmedene karşı da yardım ihsan eyle.