“Dört Abdullah”

Sahabe-i Kirâm içinde 200, başka bir rivayete göre 300 kadar Abdullah var­dır. Bunlardan dördü, “Dört Abdullah” manasına gelen “Abâdile-i Erbaa” ola­rak meşhurdur. Bun­lar: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr ve Abdullah bin Arar bin Âs’tır (r.a.). Peygamberimizin ahirete irtihâlinden sonra birçok meselenin çö­zümünde bu sahabilerin görüşlerine müracaat edilmiştir. Bunların görüş birliğine vardıkları meseleler ise, “Abâdile kavli” olarak ifade edilmiştir.

Yorumlar


Abdullah i. MES'ÛD RA İ

Abdullah i. MES'ÛD RA İ Hambel ra' in listesinde 4. kişi olarak yer alır. Fikih ve hadiste tartismasizdir.

Niye Abdullah Bin Mesud

Niye Abdullah Bin Mesud bunlarin icinde yoktur? Oysa inbi Mesud bunlarin hicbirinden derece konusunda az degildir (En iyi Allah bilir)

Bir sonraki başlıkta Abdullah

Bir sonraki başlıkta Abdullah ibni Mes'ud hakkında detaylı bilgi vardır. http://www.resulullah.org/sahabilerin-fakihleri Selamlar...

   

-->