Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) bana:

“Kur'an'ı bana oku!” dedi. Ben (hayretle):

“ Sana indirilmiş bulunan Kur'an'ı mı sana okuyayım?” diye sordum. Bana:

“Evet, ben onu kendimden başkasından dinlemeyi seviyorum!”dedi. Ben de ona Nisa suresini okumaya başladım. Ne zaman ki,“Her ümmete bir şahid getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahid getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?” mealindeki ayete (41.ayet) geldim.

“ Dur!..” dedi. Durdum ve Resulullah (sav)'a baktım. Bir de ne göreyim, iki gözünden de yaşlar akıyordu.” (Buhari, Fedailu'l-Kur'an 32)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Yahya'nın tanıklığı
Videoyu izle
Eski Ahit İşaya 42 de bahsedilen zat ...
Videoyu izle
Kıyamet günü, Allah’ın insana verdiği nimetleri sayıp teker teker hatırlatıp hesaba çektiği, hadis hakkında bilgi verir misiniz?
Videoyu izle
İncil'de Hz.Muhammed (sav)
Videoyu izle
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat var mıdır?
Videoyu izle
Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav)
Videoyu izle
Saltanatı kıyamete kadar baki olacak zat...
Videoyu izle
Öyle bir zaman gelecek ki, Kur’an’ın sadece ismi, İslam’ın da sadece resmi kalacak, anlamına gelen hadisi açıklar mısınız? Bu ne zaman olacaktır?

   

-->