Müslüman alimler ve bilim adamları ne dedi?


Resim sıralama simgesi
Mesnevi'de Hz. Muhammed (sav)
İslâm tasavvuf tarihinde varlığın mahiyetini açıklama konusunda iki farklı çizgi ortaya çıkmıştır: Vahdet-i vücud (tevhîd-i vücûdî), vahdet-i şühûd (tevhîd-i şühûdî. Muhyiddin b. Arabî, Mevlânâ Celaleddîn Rûmî, Yûnus Emre gibi büyük tasavvuf ricalinin üzerinde yürüdükleri vahdet-i vücud çizgisine göre...
İmanla Gelen İlim, Onk. Dr. Haluk Nurbaki
O Zat (s.a.v.), tek başına atıldığı İslâm davasında neş­retmiş olduğu hakikatlerle, birçok ilmin öncülüğünü yap­mış ve gelişen ilmin ortaya koyduğu her bir gerçek, onun Hak Peygamberliğini tasdik eden bir başka mühür hükmü­ne geçmiştir.
Bilim’den İman’a, Prof.Dr. Cevat Babuna
Sevgili Peygamberimiz, ultrasonografi aletinin keşfinden tam 1400 sene önce şöyle bir bilgi verir insanlara; ‘Anne karnında yaratılış 40 günde tamamlanır.’

   

-->