Korktuğunda veya Yalnızlık Duyduğunda

(Allah'ın) gazabından ve cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların dürtmelerinden ve benimle bulunmalarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım.
Ya Rahman, gökten inen ve oraya yükselen şeylerin şerrinden; (Allah'ın) yerde yarattığı ve yerden çıkan şeylerin şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden;
...hayırla gelenler müstesna, gece ve gündüz meydana gelen hadiselerin şerrinden, Allah'ın; ne bir iyinin ne de bir kötünün kendilerini aşamayacağı tastamam kelimelerine sığınırım.
Allahım, ey yedi gök ve gölgelediklerinin Rabbi, ey yerlerin ve onların taşıdıklarının Rabbi, şeytanların ve saptırdıklan Rabbi, yarattıklarından birinin bana taşkınlık yapması ve zulmetmesi (ihtimaline binaen) topye-kün bütün mahlukâtının şerrine karşı benim koruyucum ol. Sana sığınan azizdir, ismin bereket kaynağıdır. Sen her türlü senadan daha yücesin.. Senden başka ilâh yoktur. İlâh ancak Sensin.
Allahım, yıldızlar batıp kayboldu, gözler kapanıp uykuya daldı, Sen ise kendisine ne uyuklama ne de uyku ârız olmayan Hayy-u Kayyûm'sun. Yâ Hayy yâ Kayyûm, geceme bir sükunet gözlerime de güzel bir uyku nasib et.
(Abdullah b. Amr b. Âs (R.A), çocuklarından aklı erene bu duayı öğretirdi. Henüz aklı ermeyenler için ise bu duayı bir kağıda yazar ve boynuna asardı.)

 

Yazar: 

Yorumlar


   

-->