Namaz Kılarken Okunması Sünnet Olan Dualar

İftitah (Başlangıçtaki Açılış) Tekbirinden Sonra

(Bazı âlimlere göre:)

Allah büyüktür, büyük. Çokça hamd olsun Allah'a. (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytandan, onun üflemesinden ve dürtmesinden Allah'a sığınırım. Sabah ve akşam Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim.
Ben yüzümü hanif ve Müslüman olarak, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim, ben Ona ortak koşanlardan değilim.
Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep Alemlerin Rabbi Allah içindir.
Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım.
Allahım, Sen meliksin, Senden başka ilâh yoktur. Sen benim Rabbimsin, bense Senin kulunum. Nefsime zulmettim, günahımı itiraf ediyorum, günahlanmın hepsini bağışla, senden başkası günahları bağışlayamaz beni ahlâkın en güzeline hidayet et; Senden başkası ahlâkın en güzeline hidayet edemez. Kötü huyları benden uzaklaştır; Senden başkası bunları uzaklaştıramaz.
Lebbeyk ve Sa'deyk. Bütün hayırlar Senin elindedir, kötülükler Sana nisbet edilemez. Ben Senin inayetine sığınır ve Sana yönelirim. Rabbimiz, Sen çok mukaddes ve çok yücesin, Senden mağfiret diler ve Sana tevbe ederim.
Allahım, doğu ile batının arasını birbirinden uzak tuttuğun gibi, benimle hatalarımın arasını da uzak tut.
Allahım, günahlarımın (kirini) su, kar ve dolu ile yıka.
Allahım, beyaz elbisenin kirlerden temizlendiği gibi beni de günahlarımdan temizle.
Allahım, Seni Sana lâyık hamd ile her türlü eksiklikten tenzih ederim. Senin ismin mukaddestir, münezzehtir, şanın da yücedir. Senden başka ilah yoktur.

Rüku'da

Ceberut (esma-sıfat veya berzah alemi), melekut (melaike ve ruhanilere mahsus alem yani varlığın perde arkası), kibriya (büyüklük) ve azamet sahibi Allah'ın tesbih ederim.
Yüce Rabbimi tesbih ederim (3-9 defa)
Allah'ım, Rabbimiz, Sana mahsus hamd ile Seni tesbih ederim. Allahım, beni bağışla.
Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve O'na hamd ederim. (3 defa)
Münezzeh, Mukaddes, meleklerin ve Ruh'un Rabbi.
Allah'ım, Sana rüku ettim, Sana inandım ve Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, beynim, iliğim, kemiğim, sinirim ve ayaklarımın taşıdığı her şey, Alemlerin Rabbi Allah'a boyun eğmiş, itaat etmiştir.

Rükudan Doğrulduktan Sonra

(Bazı âlimlere göre:)

Allah büyüktür, büyük. Çokça hamd olsun Allah'a. Sabah ve akşam Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim.
Allahım, ey Rabbimiz, hamd Sana mahsustur. Çokça, tertemiz, mübarek hamdler Allah'a mahsustur.
Allahım, gökler dolusu, yer dolusu, aralarındaki her şey dolusu ve daha başka dilediğin şeyler doluşunca hamd Sana mahsustur. Ey mecd-ü senaya lâyık olan, kulların ki hepimiz Sana kuluz- söyleyeceği en lâyık söz şudur: Allahım, Senin ihsan ettiğine mâni olacak yoktur. Senin mani olduğunu da lütfedecek yoktur. Sana karşı hiçbir şan ve şeref sahibine, şan ve şerefinin bir faydası dokunmaz.
Allahım beni kar, dolu ve soğuk suyla temizle.
Allahım, beni günahlardan ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle.

Secde'de

En yüce Rabbimi tesbih ederim. (3-9 defa)
Ey Rabbimiz olan Allah, Seni Sana mahsus olan hamd ile tesbih ederim. Allah'ım bana mağfiret eyle.
Allah'ım gazabından rızana, azabından afiyetine, Senden Sana (celaline ve cemaline) sığınırım. Zatını sena ettiğin ölçüde Seni sena etmekten aciz olduğumu itiraf ederim.
Allah'ım, Sana secde ettim, Sana inandım, Sana teslim oldum. Yüzüm, kendisini yaratan, şekil veren, kulağını ve gözünü yarıp çıkaran (Yaradan'a) secde etti. En güzel yaratıcı olan Allah, Sen ne yücesin.
Kulağım, gözüm, kanım, etim, kemiğim, sinirim veya ayaklarımın taşıdığı herşey, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a boyun eğmiş, itaat etmiştir.
Münezzeh, Mukaddes, meleklerin ve Ruh'un Rabbi.
Allah'ım, bütün günahlarımı, küçüğü - büyüğünü, evvelini - ahirini, açığını - gizlisini bağışla.
Ceberut (esma-sıfat veya berzah alemi), melekut (melaike ve ruhanilere mahsus alem yani varlığın perde arkası), kibriya (büyüklük) ve azamet sahibi Allah'ın tesbih ederim.

İki Secde Arasında

Allahım, beni bağışla, bana merhamet eyle, bana afiyet lüt-feyle, beni hidayet eyle, bana nzık ihsan eyle, benim eksiğimi-gediğimi gider, kırığımı-döküğümü sar ve beni yücelt.
Rabbim, bana, talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, pak, takva duygusuyla dopdolu bir kalb lütfet.
Rabbim, bağışla, merhamet et, bildiklerini görmezlikten gel, affet; şüphesiz ki Sen en Aziz ve en Kerimsin.

Selamdan Sonra

Yüce Allah'tan mağfiret dilerim. (3 defa)
Allahım, selâm (esenlik veren) Sensin; selâm Sendendir. Ey celâl ve ikram Sahibi (Allahım), Sen münezzeh ve yücesin.
Allah'tan başka ilâh yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk ve hamd Ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter.
Allahım, Senin ihsan ettiğine mâni olacak yoktur. Senin mâni olduğunu da lütfedecek yoktur. Sana karşı hiçbir şan ve şeref sahibine, şan ve şerefinin bir faydası dokunmaz.
Havl ve kuvvet, ancak Allah iledir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Sadece Ona ibadet ederiz. Nimet Onun, lütuf Onun, güzel sena da Onundur. Kâfirler istemese de -dinde samimi olarak Allah'tan başka ilâh yoktur (deriz).
Yazar: 

Yorumlar


   

-->