Dünyadayken yapılan bazı duaların karşılığının ahrette verileceğini ve bunların neler olduğunu bildiren hadisi açıklar mısınız?