Her Haline ve Sözüne şahit Olan Sahabelerin O’na -ana babalarını feda eder derecesindeki- Kuvvetli İmanları, O’nun (asm) Nübüvvetine Delildir.