“Ümmetimin fesadı zamanında kim sünnetime temessük ederse (yapışırsa), ona yüz şehid ecri vardır.” sözü, hadis midir, nasıl anlaşılmalıdır?