Sünneti İslâm'dan soyutlamak isteyen guruplar var, bu konuda neler söylersiniz?