Sabah ve Akşam Namazlarında Selâmdan Sonra

Allah'tan başka ilâh yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk ve hamd Ona mahsustur. Hayat verir ve öldürür. Onun her şeye gücü yeter. (10 defa)
Allahım, beni Cehennem'den koru. (7 defa)
Allahım, bizi Cennete koy. Allahım, ömrümün sonunu (ömrümün) en hayırlısı, amellerimin sonunu (amellerimin) en hayırlısı yap ve günlerimin en hayırlısını da, Sana kavuştuğum gün yap.
Allahım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından Sana sığınırım.
Allahım, korkaklıktan Sana sığınırım ve erzel-i ömre (elden ayaktan düşmek) döndürülmekten Sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden Sana sığınırım ve kabir azabından Sana sığınırım.
Rabbim, kullarını dirilttiğin gün azabından beni koru.
Cibril, Mikâil, İsrafil ve Muhammed(sav)'in rabbi Allahım, Cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından beni koru.
Allahım, Seni zikir, Sana şükür ve Sana güzelce ibadet edebilmem için bana yardım et.
Allahım, hatalarımı ve bilerek işlediğim günahlarımı bağışla. Allahım, ahlâkın ve amellerinsalih olanlarına beni hidayet buyur. Çünkü amellerin ve ahlâkın salih olanına ancak Sen ulaştırır ve kötü olanından da ancak Sen alıkoyarısın.
Allahım, hatalarımı ve günahlarımın hepsini bağışla. Allahım, beni yücelt, eksiğimi-gediğimi gider, bana rızık ihsan et,sâlih amellere ve güzel ahlâka beni ilet, zira bunların salih olanına ancak Sen ulaştırır, kötülüklerinden de ancak Sen alıkorsun.
Allahım, dinimi salâha erdir, mekânımı genişlet, rızkıma bereket ihsan eyle.
"Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların vasfedegeldiklerinden münezzehtir. * Selâm, gönderilen peygamberlere * Ve hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun."
Kendinden başka ilâh olmayan ve Rahman-ü Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Allahım, benden tasa ve hüznü gider.
Allahım, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden Sana sığınırım.
Allahım, kabir azabından Sana sığınırım.
Allahım, Cehennem azabından Sana sığınırım.
Allahım, günahtan ve borçtan Sana sığınırım.
Allahım, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.
Allahım, beni ebrâr ile beraber Cennete koy.
Sonra "eûzü-besmele" çekerek Fatiha sûresini, Ayetü'l-Kürsî'yi, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okur.
Ardından, 33 defa "Sübhânallah", 33 defa "Elhamdülillah", 33 defa "Allahu ekber", sonra da "Lâ ilahe illâllahu vahde-hû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" der.
Sonra ellerini kaldırır ve dua eder.

 

Yazar: 

Yorumlar


   

-->