Teheccüd Namazına Kalktığında

Peygamberimiz (s.a.v) gece kalktığında 11 rek'at namaz ve vitri kılardı (Sekizi teheccüd, üçü vitr). Kalktığında şunları söylerdi:
10 defa "Allahu ekber", 10 defa "Elhamdülillah", 10 defa "Sübhânallah", 10 defa "Lâ ilahe illallah", 10 defa "Estağfi-rullahel-azîm".
10 defa "Allahım, beni bağışla, beni hidayet üzere sabit kıl, beni rızıklandır, bana afiyet ihsan eyle".
10 defa "Allahım, Kıyamet gününde yer darlığından Sana sığınırım".
Allahım, hamd Sana mahsustur. Sen, semavât, arz ve içindekilerin Kayyû-musun (bizatihi var olup, başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunan). (Allahım) Hamd Sana mahsustur. Sen semavât, arz ve içindekilerin Melikisin (her şeyin sahibi ve mutasarrıfı). Her türlü hamd Sana mahsustur. Semavât, arz ve bunlardaki her şeyin nurusun. Hamd Sana mahsustur. Sen Hak'sın, Senin vaadin de haktır, Sana kavuşmak da haktır, Senin sözün de haktır, Cennet de haktır, Cehennem de haktır, peygamberler de haktır, Muhammed (sav) haktır, Kıyamet de haktır.
Allahım, yalnız Sana teslim oldum, yalnız Sana iman ettim, yalnız Sana tevekkül ettim, yalnız Sana yöneldim, yalnız Senin inayetinle mücadele ettim, yalnız Senin hakemliğine başvurdum. Benim geçmiş ve gelecek, gizli ve açık (işlediğim bütün günahlarımı) mağfiret buyur ve bunlardan da öte, Senin benden çok daha iyi bildiğin günahlarımı da bağışla Allahım.
Öne geçiren de, geri bırakan da Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Havi ve kuvvet sadece Allah iledir.

 

Yazar: 

Yorumlar


Da blagoslovit Vas Allah JJ.

Da blagoslovit Vas Allah JJ. Hizmetiniz mubarak olsun, inshaalah

   

-->