Teşehhüdde

Bütün tahiyyeler (hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sunduğu ibadetler), salâvât (dualar) ve tayyibât (bütün güzel söz ve davranışlar) Allah'a mahsustur. Ey Peygamber, selâm, Allah'ın rahmeti ve bereketleri Senin üzerine olsun. Bize ve Allah'ın salih kullanna selâm olsun. Şehâdet ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Hz. Muhammed (sav) Onun kulu ve resulüdür.
Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Efendimiz Hz. Muhammed'in ailesine, Efendimiz Hz. İbrahim'e ve Hz. İbrahim'in ailesine salât ettiğin gibi salât et. Hz. İbrahim'e ve Hz. İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Efendimiz Hz. Muhammed'in ailesine de bereket ihsan et. Şüphesiz ki Sen, her bakımdan hamde lâyık ve şânı yüce olansın.
Allahım, nefsime çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, katından bir mağfiretle beni bağışla; bana merhamet et, şüphesiz ki Sen, Gafur u Rahîm'sin.
Allahım, geçmiş-gelecek, gizli-açık ve haddi aşarak işlediğim bütün günahlarımı mağfiret buyur ve bunlardan da öte Senin benden çok daha iyi bildiğin günahlarımı da bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da Sensin. Senden başka ilâh yoktur.
Allahım, kabir azabından Sana sığınırım. Allahım, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden Sana sığınırım. Allahım, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.
Allahım, borçtan ve günahtan Sana sığınırım.
Allahım, Cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden Sana sığınırım.
Yazar: 

Yorumlar


   

-->