36. GÜN

Apr 11, 2012

 

     Abdullah b. Amr b. Âs (ra)’tan şöyle dediği rivayet edilmiştir:

     Rasûlullah (sa) şöyle buyurdu:

     “Her aydan üç gün oruç tutmak, senenin tamamını oruç tutmak demektir.” [1]

[Buharî, IV, 220; Müslim, II, 818][1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 246.