44. GÜN

Apr 11, 2012

 

     Mekhul’den, o Ebu Ümame (ra)’tan dedi ki: Rasûlullah (sa) şöyle buyurdu:

     “Cuma gününde bana çokça salavât getiriniz. Çünkü ümmetin salavâtı her Cuma günü bana arz edilir. Bu sebeple aralarında bana kim daha çok salavât getiriyor ise mevki itibariyle bana en yakınları o olacaktır.” [1]

[Hadisi Beyhakî, Şuabu’l-İman’da hasen bir senedle rivayet etmiştir.][1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 451.