235. GÜN

Apr 11, 2012

 

     Hz. Osman (r.a.)’dan rivayete göre o, Rasulullah (s.a.v.)’i şöyle buyururken dinlemiştir:

     “Kim iyice abdest alır, sonra da farz bir namaz için yola çıkar ve namazı imamla birlikte kılarsa günahları ona bağışlanır.” [1]

[İbn Huzeyme, Sahih, I, 5]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 73.