244. GÜN

Apr 11, 2012

 

     Ebu Ümâme (r.a.) demiştir ki: Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu işittim:

     “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.” [1]

[Müslim, Müsâfirîn 252]


 


[1] Aliyyü’l-Kârî, Kur’ân-ı Kerîm’in Fazileti Hakkında 40 Hadis, Tercüme Tahkik ve Şerh: Durak Pusmaz, Huzur Yayınevi, 3. bs., İstanbul 2010, s. 57.