SÜNNETLE YAŞAMAK 12

Apr 11, 2012

 

     Peygambere (SAV) İtaatin Önemi Konusunda Bir Ayet-i Kerîme:

     “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.”

[Nisâ, 4/69]