340. GÜN

Apr 11, 2012

 

     Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

     “Kim oruçlu iken unutarak yerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirmiş ve içirmiştir.”

[Buhârî, Savm, 26]