358. GÜN

Apr 11, 2012

 

     Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

     “Kim Allah için bir gün oruç tutarsa Allah yetmiş yıllık mesafe kadar onu cehennem ateşinden uzaklaştırır.”

[Müslim, Sıyâm, 168]