365. GÜN

Apr 11, 2012

  

     İbn Ömer (r.a.)’tan rivayete göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

     “Kadın avrettir. Şüphesiz o evinden dışarıya çıktı mı şeytan da onu gözetler durur. Şüphesiz o evinin dip taraflarında olduğundan daha çok (hiçbir yerde) Allah’a yakın olamaz.” [1]

[Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsât, III, 422]


 


[1] Hafız ed-Dimyati, Hadislerle Amellerin Sevabı, çev. M. Beşir Eryarsoy, Bilimevi Basın Yayın, 3. bs., İstanbul 2009, s. 86.