Yolculuk Esnasında Yapılabilecek Dualar

Yolcuyu Uğurlarken

Mukim, yolcuyu uğurlarken, ona Allah'tan korkması ve her tepede tekbir getirmesi tavsiyesinde bulunur ve onun yolculuğa çıkış anında şöyle der: 2. Dinini, emanetini ve işlerinin sonunu Allah'ın himayesine bırakıyorum; sana da selâm ederim.
Allahım, ona uzakları yakınlaştır, seferini kolaylaştır.
Allah, takvayı azığın yapsın, günahını bağışlasın ve nerede olursan ol, hayrı hakkında kolaylaştıran. Allah, takvayı azığın yapsın, günahını bağışlasın ve nereye yönelirsen yönel, hayrı sana tevcih buyursun.

Sefere Çıkan, Kendisini Uğurlayanlara Şöyle Dua Eder:

Sizi, emanetleri zayi olmayan ve haybete uğramayan Allah'a ısmarlıyorum.
Allahım, Senin inayetinle hamle yapar, hareket eder ve seyahat ederim.

Yolculukta Bir Tepeye Çıktığında ve Oradan Aşağı İndiğinde

Yolcu her tepeye çıktığında "Allahu ekber", inişinde de "Sübhânallah" der.

Yolculukta Seher Vaktinde Yapılacak Dua

Duyan duysun, gören görsün, biz Allah'a nimetlerinden ve güzel imtihanından dolayı hamd ederiz.
Rabbimiz, bizimle beraber ol, fazlını üzerimize gönder, Cehennem'den Allah'a sığınıyoruz.

Gemiye Bindiğinde

Onun akıp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Elbette ki Rabbim, Gafur ve Rahîm'dir."
"Allah'ı gerektiği veçhile takdir edemezler. Halbuki yer, Kıyamet günü tamamen Onun avucunun içindedir, gökler de sağ elinde dürülmüştür. Ortak koştuklarından münezzehtir O ve yücedir."

Bir Beldede İkâmet Ettiğinde

Mahlûkatının şerrinden, Allah'ın tam kelimelerine sığınırım.
Ey arz, Rabbim ve Rabbin Allah'tır. Senin şerrinden, içindekilerin şerrinden, sende yaratılanların şerrinden, üzerinde hareket edenlerin, yürüyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım.
Allah'ım, arslandan, en tehlikeli yılanlardan ve akrepten, belde sakinlerinden, doğuranından ve doğurulanlarından Sana sığınırım.

Seferde Korkuyorsa

Seferde korkuyorsa, Kureyş sûresini okur.

Gideceği Beldeyi Görünce

Yedi (kat) göklerin ve göklerin gölgelendirdiklerinin Rabbi, yedi kat yerlerin ve onların taşıdıklarının Rabbi, şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi, rüzgârların ve savurduğu şeylerin Rabbi,
Senden, bu memleketin, ahalisinin, içindekilerin hayrını diler, bu memleketin, ahalisinin ve içindekilerin şerrinden Sana sığınırım.
Allahım, buranın hayrını ve burada topladıklarının hayrını Senden diler, buranın şerrinden ve burada topladıklarının şerrinden Sana sığınırım.

Gittiği Beldeye Girerken

Allahım, buranın bolluğu ile bizi rızıklandır, vebasından bizi koru, ahalisine bizi sevdir, buranın salihlerini de bize sevdir. Allahım, burayı bize bereketli kıl. (3 defa)

Yolculuktan Dönüş Duası

Seferden dönünce, sefere çıktığı zamanki gibi dua eder ve şu ilâveyi yapar: Allah'tan başka ilâh yoktur. Onun şeriki yoktur. Mülk Onundur. Hamd de Ona mahsustur. Hem O herşeye kadirdir.
Rabbimize dönenleriz, tevbekârlarız, âbidleriz, sâcidleriz, sadece Rabbimize hamd edenleriz.
Allah vaadinde sâdıktır, kuluna yardım etmiş ve tek başına bütün hizipleri tarumar etmiştir. (Bu duayı tekrarlar)

Evine Veya Âilesinin Yanına Döndüğünde

Tevbekârlarız, tevbekârlar. Rabbimize dönüyoruz, üzerimizde hiçbir günah bırakmamış olarak.

Evine Gündüz Girdiğinde

Bana yeten ve beni barındıran Allah'a hamdolsun.
Hamdolsun beni yediren ve içiren Allah'a ve yine hamdolsun bana lütuflarda bulunan Allah'a. Senden, beni ateşten korumanı diliyorum.

Seferden Dönüş Namazı

Seferden dönüş namazı diğer namazlar gibi kılınan iki rek'at namazdır.

Yazar: 

Yorumlar


selam aleyküm zuhruf

selam aleyküm zuhruf suresindeki ayet yolculuk duası diye biliyorduk peygamber efendimiz devesine binince okur diye duyardık burada yok yanlışmı duymuşuz Allaha emanet olun

   

-->