365

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: ‘Onun borcundan vazgeçiverin, böylece ALLAH'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız.’ derdi. ALLAH da onun günahlarından vazgeçti.”

(Buhari, Sulh 10)

   

-->