Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav)'da bir adamın (parası ödenmemiş) bir devesi vardı. Borcunu istemeye geldi. Bu sırada kaba sözler sarfetti, hatta Ashabdan bazıları haddini bildirmek istedi. Ancak Resulullah (sav) buna meydan vermeyip:

“ Bırakın onu! Hak sahibinin konuşma hakkı vardır.” buyurdu, sonra da:

“Devesini verin!”diye emretti, (ilgililer) devesini aradılarsa da bulamadılar. Fakat onunkinden daha değerli bir deve buldular. Aleyhissâlatu Vesselam Efendimiz:

“ Bunu verin.” dedi. Adam:

“Bana borcunu tam ödedin, ALLAH da sana ödesin.” dedi. Aleyhissâlatu Vesselam:

“ En hayırlınız, borcunu en iyi ödeyendir!” buyurdu.” (Buhari, İstikraz 4,6,7,13)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Kıyamet günü, Allah’ın insana verdiği nimetleri sayıp teker teker hatırlatıp hesaba çektiği, hadis hakkında bilgi verir misiniz?
Videoyu izle
İncil'de Hz.Muhammed (sav)
Videoyu izle
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat var mıdır?
Videoyu izle
Saltanatı kıyamete kadar baki olacak zat...
Videoyu izle
İncilde ki dünyanın reisi kim?
Videoyu izle
Kim sabah namazının kılarsa, o Allah’ın güvencesi altındadır. Kim böyle bir kimseye zarar verirse, Allah onu cehenneme atar, hadisini açıklar mısınız?
Videoyu izle
Kişi sevdiğiyle beraberdir, hadisini nasıl anlamalıyız? Ahirette kimlerle beraber olacağımızı nasıl anlayacağız?
Videoyu izle
Kim Allah’a itaat ederse, Allah’ı zikir etmiştir, hadisine göre, Allah’ı anmanın ve unutmanın ölçüleri nedir?