Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Beni İsrail'de birbirine zıd maksad güden iki kişi vardı: Biri günahkârdı, diğeri de ibadette gayret gösteriyordu. Abid olan diğerine günah işlerken rastlardı da: “Vazgeç!” derdi. Bir gün, yine onu günah üzerine yakaladı; yine “Vazgeç!” dedi. Öbürü de:

“Beni ALLAH'la başbaşa bırak. Sen benim başıma müfettiş misin?” dedi. Öbürü: “Vallahi ALLAH seni mağfiret etmez." Veya: “ALLAH seni cennetine koymaz!” dedi.

Bunun üzerine ALLAH ikisinin de ruhlarını kabzetti. Bunlar Rabbülaleminin huzurunda bir araya geldiler. ALLAH Teâla Hazretleri ibadette gayret edene: “Sen benim elimdekine kâdir misin?” dedi. Günahkâra da dönerek: “Git, rahmetimle cennete gir!” buyurdu. Diğeri için de: “Bunu ateşe götürün?” emretti.”

Ebu Hureyre (ra) der ki: “(Adamcağız ALLAH'ın gadabına dokunan münasebetsiz) bir kelime konuştu, bu kelime dünyasını da, ahiretini de heba etti.”

(Ebu Davud, Edeb 51)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Gizlenen Gerçekler
Videoyu izle
İncilde geçen seyf ve asa sahibi ...
Videoyu izle
Haşir meydanında, Allah’ın gölgesinde gölgelenecek olanların bildirildiği hadisi açıklarmısınız? Bunlar kimlerdir?
Videoyu izle
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat var mıdır?
Videoyu izle
İncilde ki dünyanın reisi kim?
Videoyu izle
Musa'nın(as) tevratta gördüğü topluluk
Videoyu izle
Zebur da da Peygamber Efendimize işaret ..
Videoyu izle
Ehl-i kitabın alimlerinin helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını da haram saymak, onları rab kabul etmek anlamına gelir, hadisini açıklar...