Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Ebu Katâde (ra)'nin anlattığına göre, bir borçlusunu (para taleb etmek üzere) aramıştı. O, kendisinden gizlendi. Bilahare adamı buldu. Ancak: “Dardayım” dedi. Bunun üzerine: “ALLAH'a yemin eder misin?” diye sordu. Borçlu: “Vallahi” diye yemin etti. Ebu Katâde: “Ben Resulullah (sav)'ın,

“Kim ALLAH'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse, darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin.” dediğini işittim, dedi.”

(Müslim, Kasâme 32)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Tevrat'ta geleceği müjdelenen zat ...
Videoyu izle
Musa'nın(as) tevratta gördüğü topluluk
Videoyu izle
Kıyamet günü, dört şeyden hesaba çekilmedikçe kulun ayakları serbest bırakılmaz, hadisinde geçen dört şey nedir?
Videoyu izle
Cennet köşklerinin bir özelliğini ve bu köşklere girmek için yapılması gerekenleri bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Kişi sevdiğiyle beraberdir, hadisini nasıl anlamalıyız? Ahirette kimlerle beraber olacağımızı nasıl anlayacağız?
Videoyu izle
Eski Ahit İşaya 42 de bahsedilen zat ...
Videoyu izle
Zebur da da Peygamber Efendimize işaret ..
Videoyu izle
Cevşen-ül Kebir Duası Videosu