Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kim geceleyin Duhân suresini okursa, yetmiş bin melek kendisine istiğfar ettiği halde sabaha erer.”(Tirmizi,  Sevâbu'l-Kur'an 8)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Kıyamet günü, Allah’ın insana verdiği nimetleri sayıp teker teker hatırlatıp hesaba çektiği, hadis hakkında bilgi verir misiniz?
Videoyu izle
Meleklerle beraber uçmak için yapılması gerekenleri açıklayan hadisteki özellikler nelerdir?
Videoyu izle
Dünyadayken yapılan bazı duaların karşılığının ahrette verileceğini ve bunların neler olduğunu bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Zar atmanın günahını açıklayan hadisleri aktarır mısınız?
Videoyu izle
Paran dağlarında parlayan ...
Videoyu izle
Eski Ahit İşaya 42 de bahsedilen zat ...
Videoyu izle
İncilde geçen Faraklit kim?
Videoyu izle
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat var mıdır?