Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Ebu Sa'd İbnu Fudale (ra) anlatıyor: Resulullah (sav)'ı işittim şöyle demişti:

“ALLAH, geleceği kesin olan mahşer gününde insanları topladığı zaman bir kimse şöyle duyuruda bulunur: 'Kim işlediği bir amelde ALLAH'a birini ortak koşmuş ise sevabını ondan istesin. Zira ALLAH, şirkin her çeşidine en müstağni olan Zât'tır.' (Tirmizi, Tefsir, Kehf)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Saltanatı kıyamete kadar baki olacak zat...
Videoyu izle
Kim sabah namazının kılarsa, o Allah’ın güvencesi altındadır. Kim böyle bir kimseye zarar verirse, Allah onu cehenneme atar, hadisini açıklar mısınız?
Videoyu izle
Üzerinize en çok korktuğum iki şey, hadisinde geçen ve Peygamberimizin bizim hakkımızda en çok endişe ettiği bu iki şey nedir? Bunlar nasıl zarar...
Videoyu izle
İncilde geçen Faraklit kim?
Videoyu izle
Cennet köşklerinin bir özelliğini ve bu köşklere girmek için yapılması gerekenleri bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Kim Allah’a itaat ederse, Allah’ı zikir etmiştir, hadisine göre, Allah’ı anmanın ve unutmanın ölçüleri nedir?
Videoyu izle
Ailemizin nafakası için harcadıklarımızın, başka yerlere yaptığımız hayırlardan daha kıymetli olduğunu bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav)