Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis




Ebu Hureyre (ra) anlatıyor): Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ ALLAH'ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allahu Teâla'yı zikreden bir cemaate rastlarlarsa, birbirlerini “Aaradığınıza gelin!” diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. ALLAH, -onları en iyi bilen olduğu halde- meleklere sorar:

“ Kullarım ne diyorlar?”

“ Seni tespih ediyorlar, sana tekbir okuyorlar, sana tahmid okuyorlar. Sana ta'zim (temcid) ediyorlar.” derler. Rabb Teâla sormaya devam eder:

“ Onlar beni gördüler mi?”

“ Hayır!” derler.

“ Ya görselerdi ne yaparlardı?”

“ Eğer seni görselerdi ibadette çok daha ileri giderler; çok daha fazla ta'zim, çok daha fazla tesbihde bulunurlardı.” derler. ALLAH tekrar sorar:

“ Onlar ne istiyorlar?”

“ Senden, cennet istiyorlar.” Derler.

“ Cenneti gördüler mi?”der.

“ Hayır ey Rabbimiz!” derler.

“ Ya görselerdi ne yaparlardı?”der.

“ Eğer görselerdi, derler, cennet için daha çok hırs gösterirler, onu daha ısrarla isterler, ona daha çok rağbet gösterilerdi.” ALLAH Teâla sormaya devam eder:

“ Neden istiaze ediyorlar?”

“ Cehennemden istiaze ediyorlar.” derler.

“ Onu gördüler mi?”der.

“ Hayır Rabbimiz, görmediler!” derler.

“ Ya görselerdi ne yaparlardı?”der.

“ Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetle kaçarlar, daha şiddetli korkarlardı.” derler. Bunun üzerine Rabb Teâla şunu söyler:

“ Sizi şahid kılıyorum, onları affettim!”

Resulullah (sav) sözüne devamla şöyle anlattı: “Onlardan bir melek der ki:

“Bunların arasında falanca günahkar kul dahi var. Bu onlardan değil. O başka maksadla uğramıştı, oturuverdi.” ALLAH Teâla:

“Onu da affettim, onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar.”buyurur.”

(Buhari, Da'avât 66)

Tümünü Gör
Videoyu izle
İncilde ki dünyanın reisi kim?
Videoyu izle
Üzerinize en çok korktuğum iki şey, hadisinde geçen ve Peygamberimizin bizim hakkımızda en çok endişe ettiği bu iki şey nedir? Bunlar nasıl zarar...
Videoyu izle
Musa'nın(as) tevratta gördüğü topluluk
Videoyu izle
Bağ kiracıları benzetmesi
Videoyu izle
İsmi, güneş durdukça baki kalacak...
Videoyu izle
Eski Ahit İşaya 42 de bahsedilen zat ...
Videoyu izle
Kıyamet günü, dört şeyden hesaba çekilmedikçe kulun ayakları serbest bırakılmaz, hadisinde geçen dört şey nedir?
Videoyu izle
Sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılmanın mükafatını bilseydiniz, dizlerinizin üzerinde sürüne sürüne de olsa cemaate gelirdiniz, hadisini açıklar...