Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Hz. Enes (ra) “ALLAH, şüphesiz zerre kadar haksızlık etmez, zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir.” ayeti ile ilgili olarak Resulullah (sav)'ın şöyle dediğini rivayet etti:

“ALLAH hiçbir mü'mine, yaptığı tek hayrın bile karşılığını ihmal etmek suretiyle zulümde bulunmaz. Yaptığı her hasenenin karşılığı hem dünyada hem de ahirette kendisine verilir. Kafir ise, yaptığı hayır sebebiyle dünyada öylesine yedirilir ki, ahirete varınca, karşılığı verilecek tek hayrı kalmaz.” (Müslim, Sıfatu'l-Münafıkın 56)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Ehl-i kitabın alimlerinin helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını da haram saymak, onları rab kabul etmek anlamına gelir, hadisini açıklar...
Videoyu izle
Tevratta ki bütün milletlerin Himada'sı
Videoyu izle
Dünyadayken yapılan bazı duaların karşılığının ahrette verileceğini ve bunların neler olduğunu bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav)
Videoyu izle
İncil'de Hz.Muhammed (sav)
Videoyu izle
Kim Allah’a itaat ederse, Allah’ı zikir etmiştir, hadisine göre, Allah’ı anmanın ve unutmanın ölçüleri nedir?
Videoyu izle
Şefaati inkar edenlerin iddialarına cevaplar.
Videoyu izle
İncilde ki dünyanın reisi kim?