Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Ebu Vâil anlatıyor: Hz. Üsame (ra)'yi işittim diyordu ki: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki bağırsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmen taşını dönderdiği gibi dönderir. Derken, cehennem ahalisi etrafında toplanır ve: “Ey fülan, sen dünyada iken (bize) ma'rufu emredip, münkerden nehyetmiyor muydun?”  derler. O: “Evet, ma'rufu emrederdim ama kendim yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım.” diye cevap verir.”

(Buhari, Bed'ül-Halk 10) 

Tümünü Gör
Videoyu izle
Paran dağlarında parlayan ...
Videoyu izle
Haşir meydanında, Allah’ın gölgesinde gölgelenecek olanların bildirildiği hadisi açıklarmısınız? Bunlar kimlerdir?
Videoyu izle
Eski Ahit İşaya 42 de bahsedilen zat ...
Videoyu izle
Saltanatı kıyamete kadar baki olacak zat...
Videoyu izle
Ailemizin nafakası için harcadıklarımızın, başka yerlere yaptığımız hayırlardan daha kıymetli olduğunu bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Şefaati inkar edenlerin iddialarına cevaplar.
Videoyu izle
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat var mıdır?
Videoyu izle
Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav)