Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav)'da bir adamın (parası ödenmemiş) bir devesi vardı. Borcunu istemeye geldi. Bu sırada kaba sözler sarfetti, hatta Ashabdan bazıları haddini bildirmek istedi. Ancak Resulullah (sav) buna meydan vermeyip:

“ Bırakın onu! Hak sahibinin konuşma hakkı vardır.” buyurdu, sonra da:

“Devesini verin!”diye emretti, (ilgililer) devesini aradılarsa da bulamadılar. Fakat onunkinden daha değerli bir deve buldular. Aleyhissâlatu Vesselam Efendimiz:

“ Bunu verin.” dedi. Adam:

“Bana borcunu tam ödedin, ALLAH da sana ödesin.” dedi. Aleyhissâlatu Vesselam:

“ En hayırlınız, borcunu en iyi ödeyendir!” buyurdu.” (Buhari, İstikraz 4,6,7,13)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Ey insanlar, Allah’ın meleklerden seriyyeleri vardır. Onlar, cennet bahçelerine uğrarlar, hadisini açıklar mısınız? Bu cennet bahçeleri nerelerdir?
Videoyu izle
Bağ kiracıları benzetmesi
Videoyu izle
Verilen ürüne bak ...
Videoyu izle
Zar atmanın günahını açıklayan hadisleri aktarır mısınız?
Videoyu izle
Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav)
Videoyu izle
İncilde geçen seyf ve asa sahibi ...
Videoyu izle
Cennet köşklerinin bir özelliğini ve bu köşklere girmek için yapılması gerekenleri bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
En hayırlı arkadaş kimdir, sorusuna verilen cevabın bulunduğu hadis nedir, açıklar mısınız?