Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor): Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ ALLAH'ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allahu Teâla'yı zikreden bir cemaate rastlarlarsa, birbirlerini “Aaradığınıza gelin!” diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. ALLAH, -onları en iyi bilen olduğu halde- meleklere sorar:

“ Kullarım ne diyorlar?”

“ Seni tespih ediyorlar, sana tekbir okuyorlar, sana tahmid okuyorlar. Sana ta'zim (temcid) ediyorlar.” derler. Rabb Teâla sormaya devam eder:

“ Onlar beni gördüler mi?”

“ Hayır!” derler.

“ Ya görselerdi ne yaparlardı?”

“ Eğer seni görselerdi ibadette çok daha ileri giderler; çok daha fazla ta'zim, çok daha fazla tesbihde bulunurlardı.” derler. ALLAH tekrar sorar:

“ Onlar ne istiyorlar?”

“ Senden, cennet istiyorlar.” Derler.

“ Cenneti gördüler mi?”der.

“ Hayır ey Rabbimiz!” derler.

“ Ya görselerdi ne yaparlardı?”der.

“ Eğer görselerdi, derler, cennet için daha çok hırs gösterirler, onu daha ısrarla isterler, ona daha çok rağbet gösterilerdi.” ALLAH Teâla sormaya devam eder:

“ Neden istiaze ediyorlar?”

“ Cehennemden istiaze ediyorlar.” derler.

“ Onu gördüler mi?”der.

“ Hayır Rabbimiz, görmediler!” derler.

“ Ya görselerdi ne yaparlardı?”der.

“ Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetle kaçarlar, daha şiddetli korkarlardı.” derler. Bunun üzerine Rabb Teâla şunu söyler:

“ Sizi şahid kılıyorum, onları affettim!”

Resulullah (sav) sözüne devamla şöyle anlattı: “Onlardan bir melek der ki:

“Bunların arasında falanca günahkar kul dahi var. Bu onlardan değil. O başka maksadla uğramıştı, oturuverdi.” ALLAH Teâla:

“Onu da affettim, onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar.”buyurur.”

(Buhari, Da'avât 66)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Kişi sevdiğiyle beraberdir, hadisini nasıl anlamalıyız? Ahirette kimlerle beraber olacağımızı nasıl anlayacağız?
Videoyu izle
İçinizde iki sarhoşluk çıkacak, hadisinde geçen sarhoşluklar nelerdir? Bunlardan kurtulmak için ne yapılmalıdır?
Videoyu izle
Sohbet dinleme adabına aykırı olan boş söz söylemek ve duyduklarından sadece hoşa gitmeyenleri aktarmakla ilgili hadisleri açıklar mısınız?
Videoyu izle
Haşir meydanında, Allah’ın gölgesinde gölgelenecek olanların bildirildiği hadisi açıklarmısınız? Bunlar kimlerdir?
Videoyu izle
Yahya'nın tanıklığı
Videoyu izle
Meleklerle beraber uçmak için yapılması gerekenleri açıklayan hadisteki özellikler nelerdir?
Videoyu izle
Sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılmanın mükafatını bilseydiniz, dizlerinizin üzerinde sürüne sürüne de olsa cemaate gelirdiniz, hadisini açıklar...
Videoyu izle
Tevratta ki bütün milletlerin Himada'sı