Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Kim fenalık yaparsa cezasını görür. Kendisine ALLAH'tan başka ne dost ne de yardımcı bulur.” (Nisa, 4/123) mealindeki ayet nazil olduğu zaman, Müslümanları çok ciddi bir kedere sevketti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle tavsiye etti:

“Amellerinizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü'mine musibet nev'inden her ne ulaşır ise günahlarına bir kefaret olur. Musibet beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına batan bir diken olmuş farketmez.” (Müslim, Birr)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Öyle bir zaman gelecek ki, Kur’an’ın sadece ismi, İslam’ın da sadece resmi kalacak, anlamına gelen hadisi açıklar mısınız? Bu ne zaman olacaktır?
Videoyu izle
İncil'de Hz.Muhammed (sav)
Videoyu izle
Eski Ahit İşaya 42 de bahsedilen zat ...
Videoyu izle
Akrabayı ziyaret eden, yetimlerine sahip çıkan kadın ve fakirler için davet veren kişi Arş’ın gölgesinde gölgelenecektir, hadisini açıklar mısınız?
Videoyu izle
Kim sabah namazının kılarsa, o Allah’ın güvencesi altındadır. Kim böyle bir kimseye zarar verirse, Allah onu cehenneme atar, hadisini açıklar mısınız?
Videoyu izle
Tevratta ki bütün milletlerin Himada'sı
Videoyu izle
Dünyadayken yapılan bazı duaların karşılığının ahrette verileceğini ve bunların neler olduğunu bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Kim Allah’a itaat ederse, Allah’ı zikir etmiştir, hadisine göre, Allah’ı anmanın ve unutmanın ölçüleri nedir?