Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Semüre İbnu Cündeb (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ İstemeler bir nevi cırmalamalardır. Kişi onlarla yüzünü cırmalamış olur. Öyle ise, dileyen (hayasını koruyup) yüz suyunu devam ettirsin, dileyen de bunu terketsin. Şu var ki, kişi, zaruri olan(şeyleri) iktidar sahibinden istemelidir.”

(Ebu Davud, Zekât 26)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Haşir meydanında, Allah’ın gölgesinde gölgelenecek olanların bildirildiği hadisi açıklarmısınız? Bunlar kimlerdir?
Videoyu izle
Şefaat Nedir? Ayetlerde ve hadislerde şefaat var mıdır?
Videoyu izle
Verilen ürüne bak ...
Videoyu izle
Sohbet dinleme adabına aykırı olan boş söz söylemek ve duyduklarından sadece hoşa gitmeyenleri aktarmakla ilgili hadisleri açıklar mısınız?
Videoyu izle
Akrabayı ziyaret eden, yetimlerine sahip çıkan kadın ve fakirler için davet veren kişi Arş’ın gölgesinde gölgelenecektir, hadisini açıklar mısınız?
Videoyu izle
İncilde geçen Faraklit kim?
Videoyu izle
Kim sabah namazının kılarsa, o Allah’ın güvencesi altındadır. Kim böyle bir kimseye zarar verirse, Allah onu cehenneme atar, hadisini açıklar mısınız?
Videoyu izle
En hayırlı arkadaş kimdir, sorusuna verilen cevabın bulunduğu hadis nedir, açıklar mısınız?

   

-->