Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Behz İbnu Hakim (ra) anlatıyor: “(Bir gün Hz. Peygamber'e sorarak) dedim ki:

“ Ey ALLAH'ın Resulü! Hangi avretimizi açıp, hangi avretimizi öretelim?”

“ Zevcen ve sağ elinin sahip oldukları dışında herkese karşı avretini koru!” cevabını verdi. Ben tekrar:

“ Ey ALLAH'ın Resulü, erkek erkekle olursa?” dedim.

“ Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!” dedi.

“ Kişi tek başına olursa?” dedim.

“ Kendisine karşı haya edilmeye ALLAH daha layıktır.” dedi.”

(Ebu Davud, Hamâm 3)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Filozofların şehadeti ...
Videoyu izle
Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav)
Videoyu izle
Tevrat'ta geleceği müjdelenen zat ...
Videoyu izle
Üzerinize en çok korktuğum iki şey, hadisinde geçen ve Peygamberimizin bizim hakkımızda en çok endişe ettiği bu iki şey nedir? Bunlar nasıl zarar...
Videoyu izle
Cennet köşklerinin bir özelliğini ve bu köşklere girmek için yapılması gerekenleri bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılmanın mükafatını bilseydiniz, dizlerinizin üzerinde sürüne sürüne de olsa cemaate gelirdiniz, hadisini açıklar...
Videoyu izle
Şefaati inkar edenlerin iddialarına cevaplar.
Videoyu izle
İncilde geçen Faraklit kim?