Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kul (bazan), ALLAH'ın rızasına uygun olan bir kelamı, ehemmiyet vermeksizin sarfeder de ALLAH, onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazen) ALLAH'ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de ALLAH, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar.”

(Buhari, Rikâk 23)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılmanın mükafatını bilseydiniz, dizlerinizin üzerinde sürüne sürüne de olsa cemaate gelirdiniz, hadisini açıklar...
Videoyu izle
En hayırlı arkadaş kimdir, sorusuna verilen cevabın bulunduğu hadis nedir, açıklar mısınız?
Videoyu izle
Verilen ürüne bak ...
Videoyu izle
Yahya'nın tanıklığı
Videoyu izle
Bağ kiracıları benzetmesi
Videoyu izle
Haşir meydanında, Allah’ın gölgesinde gölgelenecek olanların bildirildiği hadisi açıklarmısınız? Bunlar kimlerdir?
Videoyu izle
Dünyadayken yapılan bazı duaların karşılığının ahrette verileceğini ve bunların neler olduğunu bildiren hadisi açıklar mısınız?
Videoyu izle
Ahir zamanda bir ümmet-i merhume ...