Peygamberimizin Örnek Ahlakı


Bir Hadis
Adiy İbnu Hatim (ra) anlatıyor: “Boynumda altundan yapılmış bir haç olduğu halde Resulullah (sav)'a geldim. Bana:

“Ey Adiy boynundan şu putu çıkar, at!” dedi ve arkadan şu ayeti okuduğunu işittim:

“Onlar ALLAH'ı bırakıp hahamların, papazların ve Meryem oğlu Mesih'i rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. ALLAH, koştukları eşlerden münezzehtir.”(Tevbe, 9/31) Resulullah (sav) devamla:

“Aslında onlar, bunlara (ruhbanlarına) tapınmadılar, ancak bunlar (ALLAH'ın haram ettiği bir şeyi) kendileri için helal kılınca hemen helal addediverdiler, (ALLAH'ın helal kıldığı bir şeyi de) kendilerine haram edince hemen haram addediverdiler.” (Tirmizi, Tefsir, Berâe)

Tümünü Gör
Videoyu izle
Şefaati inkar edenlerin iddialarına cevaplar.
Videoyu izle
Tevrat'ta geleceği müjdelenen zat ...
Videoyu izle
Üzerinize en çok korktuğum iki şey, hadisinde geçen ve Peygamberimizin bizim hakkımızda en çok endişe ettiği bu iki şey nedir? Bunlar nasıl zarar...
Videoyu izle
İncilde geçen Faraklit kim?
Videoyu izle
Kim sabah namazının kılarsa, o Allah’ın güvencesi altındadır. Kim böyle bir kimseye zarar verirse, Allah onu cehenneme atar, hadisini açıklar mısınız?
Videoyu izle
Yahya'nın tanıklığı
Videoyu izle
Kim Allah’a itaat ederse, Allah’ı zikir etmiştir, hadisine göre, Allah’ı anmanın ve unutmanın ölçüleri nedir?
Videoyu izle
Zar atmanın günahını açıklayan hadisleri aktarır mısınız?