369

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kim bir yere oturur ve orada ALLAH'ı zikretmez (ve hiç zikretmeden kalkar) ise, ALLAH'tan ona bir noksanlık vardır. Kim bir yere yatar, orada ALLAH'ı zikretmezse, ona ALLAH'tan bir noksanlık vardır. Kim bir müddet yürür ve bu esnada ALLAH'ı zikretmezse, ALLAH'tan ona bir noksanlık vardır.”

(Ebu Davud, Edeb 31)

   

-->